PFA-urile pot angaja salariati ?

Anonim:
am un PFA si as dori sa stiu care sunt legile in gaza carora pot angaja 1-2 persoane cu contract de munca etc exact ca un srl?

Anonim:
Da se pot angaja daca nu ma insel pana la 5 persoane

Anonim:
nu se poate angaja pe pfa nicio persoana. as vrea sa stiu si eu legea care spune ca pe pfa se poate anagaja, eu unul nu am gasit o astfel de lege

Alexandru:
OUG 46/2011 pentru modificarea si completarea art. 17 din OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Ordonanta nde urgenta nr. 46/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 19 mai 2011 In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romania, care a afectat si afecteaza in continuare sectorul economic, avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale, in vederea eliminarii dificultatilor intampinate de persoanele fizice autorizate titulari ai contractelor de finantare din fonduri europene nerambursabile, care potrivit reglementarilor in vigoare nu pot face angajari de personal cu consecinte asupra derularii contractelor si dezvoltarii afacerii, avand in vedere necesitatea luarii in regim de urgenta a unor masuri de stimulare a mediului de afaceri si a accesului la noi locuri de munca, marirea ritmului de crestere economica prin suplimentarea veniturilor la bugetul de stat si plata contributiilor aferente acestor noi locuri de munca, actiuni ce conduc la diminuarea efectelor crizei economice, tinand cont ca aceste masuri constituie o situatie extraordinara si vizeaza interesul general si imediat, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Articol unic Articolul 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 17(1) PFA isi poate desfasura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, in calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca, incheiat in conditiile legii." 2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) PFA nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva."

Data:2014-02-08 07:25:31