Impozit pe venit?

stef:
Salutare am gasit acest articol undeva pe net. Potrivit acestuia aceasta Ordonanta nu se aplica PFA, doar microintreprinderilor.OUG nr. 117/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010. Potrivit Ordonantei, microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:-are de la 1 la 9 salariati;-a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 EUR;-capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor conform Ordonantei.Pentru a beneficia de prevederile legale cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, acestea comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Comunicarea se realizeaza prin depunerea declaratiei de mentiuni.Prin urmare, pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii daca la data de 31.12.2010 au indeplinit conditiile mentionate mai sus si isi comunica optiunea cel mai tarziu la data de 31.01.2011.Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat aceasta ordonanta persoanele juridice romane care:a)desfasoara activitati in domeniul bancarb) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.Anul fiscalAnul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.in cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.Cota de impozitareCota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%.Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euroDaca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro,aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.Baza impozabilaBaza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;d) veniturile din subventii de exploatare;e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.Procedura de declarare a optiuniiPersoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior indeplineste conditiile prevazute.Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscaleCalculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor.Obligatia fiscala reglementata de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindereIn cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul

stef:
Salutare am gasit acest articol undeva pe net. Potrivit acestuia aceasta Ordonanta nu se aplica PFA, doar microintreprinderilor.OUG nr. 117/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010. Potrivit Ordonantei, microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:-are de la 1 la 9 salariati;-a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 EUR;-capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor conform Ordonantei.Pentru a beneficia de prevederile legale cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, acestea comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Comunicarea se realizeaza prin depunerea declaratiei de mentiuni.Prin urmare, pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii daca la data de 31.12.2010 au indeplinit conditiile mentionate mai sus si isi comunica optiunea cel mai tarziu la data de 31.01.2011.Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat aceasta ordonanta persoanele juridice romane care:a)desfasoara activitati in domeniul bancarb) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.Anul fiscalAnul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.in cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.Cota de impozitareCota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%.Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euroDaca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro,aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.Baza impozabilaBaza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;d) veniturile din subventii de exploatare;e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.Procedura de declarare a optiuniiPersoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior indeplineste conditiile prevazute.Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscaleCalculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor.Obligatia fiscala reglementata de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindereIn cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

stef:
scuze pt raspunsul dublu

Data:2010-12-30 10:11:28

Pfa in concediu de crestere copil
PFA cu activitate CAN 0149

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *