Ce cod CAEN este pentru expert contabi?

craciun:
Care este codul CAEN pentru expert contabil?

Radulescu:
Expertul contabil nu poate fi PFA. Nu stiu exact unde scrie dar expertii contabili, contabili autorizati, notarii, medicii si alti cativa nu pot fi PFA.

Data:2008-10-12 06:29:41

manager proiect
produse patiserie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *